Connect with us

Whitehall

 

 

 

 

 

Address: 3800 Mechanicsville Road, Whitehall, Pennsylvania 18052

Athletic Director: Bob Hartman

Phone: 610-437-5081  

Website: https://sites.google.com/a/whitehallcoplay.org/whs/

Mascot: Zephyrs

Boys Sports Class
Baseball AAAAA
Basketball AAAAAA
Cross Country AAA
Football AAAAA
Golf AAA
Soccer AAAA
Swimming and Diving AAA
Tennis AAA
Track and Field AAA
Volleyball AAA
Wrestling AAA
Girls Sports Class
Basketball AAAAAA
Cheer AAAAAA
Cross Country AAA
Field Hockey AAA
Soccer AAAA
Softball AAAAAA
Swimming and Diving AAA
Tennis AAA
Track and Field AAA
Volleyball AAAA

 

Recent Whitehall Posts:

more posts